e-brochure

 
คลิป
 
พยากรณ์อากาศ
 
สถิติ

 
สังคมออนไลน์
 
 
ไปรษณีย์ไทย
 

หมึกพิมพ์

 

Billiantek ผู้นำด้านจัดจำหน่ายหมึกพิมพ์ Toner InkTank Inkjet Ink paper Accessary

ภายใต้Brand Aibek,Ecojet,Infinity

หมึกพิมพ์

ในยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจไม่ดี ราคาของสินค้าต่างๆก็สูงขึ้นไม่เว้นแม้แต่หมึกพิมพ์

หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทในปัจจุบันมีความสำคัญต่อการศึกษาในยุคนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากหมึกพิมพ์ต้องใช้ในการพิมพ์งานของนักเรียน นักศึกษาเกือบจะทุกชั้นปี เห็นได้จากร้านรับพิมพ์งานที่เกิดขึ้นตามสถาบันการศึกษามากมาย

ด้วยเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ที่ทันสมัยขึ้นมากทำให้ราคาของเครื่องปริ้นเตอร์ในปัจจุบันถูกลงอย่างมาก

           การพิมพ์งานมีคุณภาพและความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังพิมพ์งานต่างๆได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความต้องการหมึกพิมพ์เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

           เนื่องจากความต้องการทางด้านการพิมพ์งานเอกสารต่างๆมีสูง แต่ราคาของหมึกพิมพ์ก็สูงขึ้นด้วย จึงทำให้ผู้ที่ต้องการใช้หมึกพิมพ์ต้องแบกรับภาวะต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆสูงขึ้น จนทำให้เกิดมีธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหมึกพิมพ์  หมึกเติมและตลับหมึกทดแทนเกิดขึ้นอย่างมากมาย เพื่อเป็นทางเลือกที่ประหยัดให้กับผู้ใช้งาน

           และจากการที่มีความต้องการใช้หมึกพิมพ์ที่สูงขึ้นนี่เองทำให้เกิดการผลิตหมึกพิมพ์ปลอมออกมาขาย  หมึกพิมพ์ปลอมนั้นเป็นหมึกพิมพ์ที่ทำการผลิตจากตลับหมึกพิมพ์เก่าที่ใช้หมดแล้วหรือบางแห่งผลิตตลับหมึกพิมพ์และอุปกรณ์ขึ้นใหม่ลอกเลียนแบบหมึกพิมพ์แท้ ซึ่งผิดกฎหมายแน่นอน แต่ว่าราคาอาจจะถูกกว่าหมึกพิมพ์แท้ไม่มาก และบางทีอาจจะขายหมึกพิมพ์ปลอมในราคาหมึกพิมพ์แท้ คุณภาพด้านการพิมพ์งานอาจจะมีส่วนเหมือนหรือต่างกับหมึกพิมพ์แท้ และมีปัญหามากกว่า ซึ่งในปัจจุบันได้มีการตรวจจับแล้ว

ดังนั้น Aibek จึงขอเป็นทางเลือกใหม่อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับหมึกพิมพ์ทั้งอิงค์เจ็ท เลเซอร์ ตลับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท โทนเนอร์เลเซอร์ หมึกเติมต่างๆประเภทใช้ทดแทนสำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ หรือแม้แต่อิงค์แท้งค์

แต่สินค้า Aibek ไม่ได้มีดีแค่เรื่องสินค้าราคาประหยัดเท่านั้น แต่หมึกพิมพ์ Aibek ยังถูกเน้นให้ปลอดภัยต่อเครื่องพิมพ์และผู้ใช้งานมากที่สุด และที่สำคัญที่สุดหมึกพิมพ์ Aibek ยังเป็นหมึกพิมพ์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับตลับหมึกของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์มากที่สุด